Ένα από τα κυριότερα αντικείμενα της Δικηγορικής μας Εταιρείας είναι το Ποινικό και Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο. Οι ειδικά καταρτισμένοι συνεργάτες μας έχουν μεγάλη εμπειρία στη δικαστηριακή πρακτική, αναλαμβάνουν υποθέσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα και καλύπτουν όλο το φάσμα του Ποινικού Δικαίου.

Η συμβολή του γραφείου μας σε υποθέσεις ποινικού δικαίου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη νομική στήριξη των εντολέων μας σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, ενώπιον των Εισαγγελικών και Ανακριτικών Αρχών, τη σύνταξη εγκλήσεων-μηνυτήριων αναφορών και υπομνημάτων, τη διεξοδική προετοιμασία των ποινικών φακέλων και την παράσταση στα ποινικά δικαστήρια ουσίας και στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο (Άρειο Πάγο).