Στην Γ. Παναγοπούλου - Δ. Μπέκα Δικηγορική Εταιρεία έχουμε συνεργάτες με εξειδίκευση στο περιβαλλοντικό δίκαιο και αναλαμβάνουμε διοικητικές, αστικές και ποινικές υποθέσεις περιβαλλοντικού δικαίου, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.