Η Διαιτησία αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών, ως μορφή «νομικής αυτορρύθμισης», που αποσκοπεί σε μια ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης σε σχέση με τα δικαστήρια. Οι εξειδικευμένοι στο αντικείμενο της διαφοράς διαιτητές επιλέγονται από τα μέρη (όπως και ο τόπος, γλώσσα και οι νομοθεσία που θα διέπει τη διαδικασία) και εν συνεχεία εκδίδεται μία δεσμευτική για τα μέρη απόφαση που παράγει δεδικασμένο και εκτελεστότητα. Όλη η διαδικασία διέπεται από εμπιστευτικότητα. Στη Δικηγορική Εταιρεία Γ. Παναγοπούλου - Δ. Μπέκα και Συνεργάτες, είμαστε περήφανοι να δηλώσουμε πως αποτελούμε μία από τις ελάχιστες δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα και την Κύπρο με εμπειρία στο χώρο της Διεθνούς Διαιτησίας και συνεργάτες που εξειδικεύτηκαν κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών αποκλειστικά σε αυτό το αντικείμενο (με έμφαση στη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία).