Στο γνωστικό αντικείμενο της Δικηγορικής Εταιρείας ‘’Γ. Παναγοπούλου - Δ. Μπέκα και Συνεργάτες’’ περιλαμβάνεται όλο το φάσμα του αστικού δικαίου, καθώς αναλαμβάνουμε υποθέσεις οικογενειακού, κληρονομικού, εμπράγματου και ενοχικού δικαίου, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας, εξωδικαστικής επίλυσης και διαμεσολάβησης, όσο και δικαστηριακής επίλυσης.

Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε υποθέσεις αποζημιώσεως από αδικοπραξίες, ευθύνη από διαπραγματεύσεις, αντιπροσώπευση, εντολή κλπ., διαφορές από τροχαία ατυχήματα (αυτοκινητιστικές), απαλλοτριώσεις, αναγκαστική εκτέλεση, διαφορές οικογενειακού δικαίου (επιμέλεια, διατροφές, επικοινωνία τέκνου, αποκτήματα συζύγων), υποθέσεις μισθωτικών διαφορών, διαφορές από ακίνητα, κτηματολόγιο, εγγραφή και εξάλειψη προσημειώσεων, κληρονομικά θέματα, ενώπιον όλων των πολιτικών Δικαστηρίων, όλων των βαθμών δικαιοδοσίας και στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο (Άρειο Πάγο). Επιπλέον αναλαμβάνουμε τη σύσταση σωματείων, αστικών εταιριών, την υπαγωγή στο νόμο υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -ιδιωτών για τη διευθέτηση οικονομικών διαφορών, τη ρύθμιση - μείωση οφειλών και την αναδιάρθρωση δανειακών συμβάσεων με τραπεζικά ιδρύματα καθώς και υποθέσεις δανείων σε ελβετικό φράγκο.