Το Εμπορικό και Εταιρικό δίκαιο αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς δραστηριοποίησης των συνεργατών μας στη P&B Law Firm, καθώς αναλαμβάνουμε όλο το φάσμα των υποθέσεων του Εμπορικού Δικαίου και έχουμε μακρόχρονη εμπειρία και ανταγωνιστική παρουσία στο χώρο.

Συγκεκριμένα, ασχολούμαστε με υποθέσεις που αφορούν τόσο στη σύσταση εταιρειών, όσο και στην κατοχύρωση εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Παράλληλα, οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας παρέχουν υπηρεσίες σε επίπεδο συμβουλευτικής καθώς και δικαστηριακής επίλυσης των διαφορών που άπτονται του δικαίου των εταιρειών, (σύσταση εταιριών, προσωπικών, Ο.Ε, ΕΕ., Αφανούς, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ, εταιριών Venture Capital, franchising, factoring, ίδρυση και διοίκηση, αποκλεισμό εταίρου, αντικατάσταση εκκαθαριστή, αντικατάσταση διοίκησης), του ανταγωνισμού, του πτωχευτικού δικαίου, του τραπεζικού και χρηματιστηριακού δικαίου, των αξιογράφων και του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας. Αναλαμβάνουμε επίσης την κατοχύρωση εμπορικών σημάτων. Τέλος, η Δικηγορική Εταιρεία μας εξειδικεύεται στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, στην Διεθνή Εμπορική Διαιτησία και στην Εμπορική Διαμεσολάβηση.