Η Δικηγορική Εταιρεία μας αναλαμβάνει υποθέσεις και διαφορές που αφορούν το Διοικητικό δίκαιο όπως: διοικητικές συμβάσεις, φορολογικές διαφορές, υποθέσεις Υπαλληλικού δικαίου, υποθέσεις ενώπιον Πειθαρχικών και Υπηρεσιακών Συμβουλίων, ΚΕΔΕ, υποθέσεις Αστικής Ευθύνης του Δημοσίου καθώς και υποθέσεις εκλογικής νομοθεσίας και eεκλογικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία μας διεκπεραιώνει την κατάθεση αγωγών, προσφυγών και αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον όλων των βαθμίδων των Διοικητικών Δικαστηρίων ουσίας και του Συμβουλίου της Επικρατείας, την προετοιμασία του εκάστοτε φακέλου και την παράσταση στα ανωτέρω Δικαστήρια.