Η P&B LAW FIRM παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη και νομικές υπηρεσίες σε ευρύτατο φάσμα υποθέσεων και ζητημάτων ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου, σε μια εποχή που οι αλλαγές στο εργατικό δίκαιο βρίσκονται στο επίκεντρο της Ελληνικής Οικονομικής πραγματικότητας. Ασχολείται επίσης ενδελεχώς με το Δίκαιο των εργασιακών σχέσεων, με όλα τα θέματα που αφορούν στην έναρξη, λειτουργία και λύση της εργασιακής σχέσης σε συμβουλευτικό επίπεδο, καθώς και σε δικαστική εκπροσώπηση στα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Η Εταιρεία μας έχει μεγάλη εμπειρία σε εργατικές υποθέσεις και παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη τόσο σε ελληνικές όσο και σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο. Επίσης η Εταιρεία μας είναι από τις λίγες πανελλαδικά που έχουν αναλάβει επιτυχώς υποθέσεις διεκδίκησης ασφαλιστικού μισθού.