Κατά τη διάρκεια των ετών 2006 - 2009, ορισμένες Τράπεζες προώθησαν τα γνωστά «δάνεια σε ελβετικό φράγκο» σε μία περίοδο υψηλής συναλλαγματικής ισοτιμίας Ευρώ/Ελβετικού Φράγκου, με βασικότερο κριτήριο επιλογής το σημαντικά χαμηλότερο διατραπεζικό επιτόκιο αναφοράς Libor εν αντιθέσει με το υψηλότερο Euribor και τη διαβεβαίωση από τις Τράπεζες ότι η ισοτιμία ήταν και θα παρέμενε ευνοϊκή. Με την πάροδο του χρόνου η ισοτιμία μειώθηκε και από το 2015 η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας απελευθέρωσε την ισοτιμία μεταξύ των 2 νομισμάτων με αποτέλεσμα η τιμή πώλησης του ελβετικού φράγκου να κατρακυλήσει σε πρωτοφανή χαμηλά επίπεδα και οι οφειλές των δανειστών να εκτοξευτούν. Η εταιρεία μας εξειδικεύεται και έχει αναλάβει κατ’ επανάληψη υποθέσεις ληπτών δανείων σε ξένο νόμισμα και έχει επιτύχει τη δικαίωσή τους.