Το Αθλητικό Δίκαιο αποτελεί έναν ιδιαίτερα σύνθετο κλάδο δικαίου, καθώς περιλαμβάνει διαφορές με προεκτάσεις στο Εργατικό Δίκαιο (οικονομικές διαφορές από αμοιβές μεταξύ αθλητών και σωματείων), στο Εταιρικό Δίκαιο (μετατροπές-συγχωνεύσεις σωματείων ή μετατροπές αυτών σε ανώνυμες εταιρείες) και στο Ποινικό Δίκαιο (φαινόμενο της βίας στον αθλητισμό). Επιπλέον, οι αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του αθλητικού νόμου έφεραν στην επιφάνεια το ζήτημα των σωματείων όπως και αυτό της εφαρμογής του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Η P&B LAW FIRM έχει αναλάβει κατ’ επανάληψη και έχει διεκπεραιώσει με επιτυχία σημαντικό αριθμό υποθέσεων που υπάγονται στις ανωτέρω κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και προσφυγές στην ΕΣΑΠ, στην ΕΣΑΚΕ, στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και στη FIBA.