Γεωργία Κουντουρά

Η Γεωργία Κουντουρά γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών της και στα πλαίσια του προγράμματος ΕRASMUS φοίτησε για ένα εξάμηνο στο Universite de Nice-Sophia Antipolis στη Νίκαια, Γαλλίας.

Πραγματοποίησε την άσκησή της στη Δικηγορική Εταιρία «Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – Δ. ΜΠΕΚΑ και Συνεργάτες». Σήμερα είναι Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις.Οι τομείς δικαίου κύριας απασχόλησης είναι το Δημόσιο/ Διοικητικό δίκαιο και το αστικό δίκαιο με έμφαση στο εμπράγματο, δραστηριοποιείται δε στη Σαντορίνη και είναι εξωτερική συνεργάτιδα της δικηγορικής Εταιρίας «Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – Δ. ΜΠΕΚΑ και Συνεργάτες».

Από 01/01/2020 είναι Συμβολαιογράφος Αθηνών. Γνωρίζει τρεις γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά και Τούρκικα.